Aceptar

Títol del projecte: Arqueta Son Caliu


Detalls del projecte
Tipus de servei: Manteniment > Redes > Agua Potable
Classificació: E-01
Lloc: Av. Zaragoza - Islas Baleares
Data d'execució: 30/07/2012
Client:
Imatges del projecte

1
Proyecto:
Localización:
Categoria:
Categoria:
Obra de Tagoinsa
27
Arqueta Son Caliu
Av. Zaragoza - Islas Baleares
39.529502, 2.547552
Agua Potable
Localització del projecte