Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir un millor servei. Aceptar
TAGOINSA

Som una empresa constituïda el 1985 i dedicada a la construcció completa d'obres civils, edificació i manteniment.

Tenim un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2008 certificat per "Lloyd 's Register Quality Assurance" per l'activitat de Construcció, reparació i conservació d'obra pública i civil.

Tenim una àmplia experiència com empresa constructora, avalada per les Classificacions de Contractista d'Obres de l'Estat Espanyol certificades per la Junta Consultiva del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Disposem de personal tècnic, en plantilla i en règim de col·laboració, perfectament qualificat, amb reconegut prestigi professional i un amplíssim currículum, aconseguint tots els processos requerits per les activitats que desenvolupem, és a dir, des dels estudis preliminars i topogràfics, elaboració i legalització de projectes, permisos, execució i lliurament de les obres i del projecte final, i el manteniment de les mateixes.

Tenim la maquinària , mitjans mecànics i auxiliars, i els equips de verificació necessaris per cobrir eficaçment les funcions que l'empresa desenvolupa, i una disponibilitat, pràcticament immediata, per incorporar al procés productiu aquells mitjans que, per circumstàncies de la producció, hàgim de llogar o subcontractar a altres empreses.

La nostra millor garantia és la bona relació que mantenim amb els nostres clients, i la conformitat i satisfacció mostrada per aquests en les obres, serveis i assessoraments que realitzem.

Projectes realitzats

Política de Qualitat

Per plasmar l'esperit de la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2008, la Direcció de TAGOINSA estableix la Política de Qualitat que, mantenint l'orientació a l'atenció de les expectatives del client, optimització de mitjans, competència, motivació i protecció del personal, adequa la gestió cuidant d'integrar un continu sistema de millora, com a principi bàsic de la nostra empresa amb el compromís i repte d'oferir un treball lliure d'errors, emmarcant sempre dins de la normativa vigent, per tal d'aconseguir la plena satisfacció dels nostres Clients, delegant en el Responsable de Gestió de Qualitat la implantació, manteniment i difusió del sistema de qualitat, fidelitzant així la relació amb el client. La Política de Qualitat queda establerta de la següent manera:

  • 1. Fonament bàsic de l'empresa és assegurar que les obres i serveis que realitza compleixin amb el màxim nivell de qualitat exigit per millorar les expectatives, de resultat, dels nostres clients.

  • 2. La millora contínua, tant de l'eficàcia i eficiència del Sistema de Gestió de la Qualitat com de la satisfacció dels nostres Clients, és clau per a la sostenibilitat de la nostra societat dins d'un mercat cada dia més competitiu i innovador. TAGOINSA planteja aquest repte com el principal objectiu en el nostre quefer diari.

  • 3. El resultat final de les obres i serveis que oferim als nostres clients és fruit de la combinació de les diferents activitats que es duen a terme dins de l'organització i que s'interrelacionen entre si, promovent la representació de les activitats sota un enfocament orientat a processos , en els quals la prevenció absoluta dels riscos laborals es faci d'una manera activa i permanent pel conjunt de treballadors de l'empresa.

  • 4. La Direcció de Tagoinsa estableix i examina, en el "Procés de Revisió del Sistema per la Direcció, amb la periodicitat que s'estableix a aquest efecte, els objectius del Sistema de Gestió de Qualitat, que han de ser coherents amb el SGC i facilitar l'avaluació de l'eficàcia dels procediments i processos, assegurant recursos suficients per aconseguir-los.

  • 5. Així mateix, per tal de mantenir la fidelització del client, tindrà cura de que aquesta política es mantingui en tot moment activa i en continu procés de millora, tenint present la comunicació contínua amb el client per depurar aquells punts que puguin ser febles.

CONTACTAR
El correu electrònic sembla no ser correcte. Revisi'l per favor.
El missatge està buit. Si us plau, expliqui'ns el motiu del seu contacte.
Hem rebut el seu missatge. Ens posarem en contacte amb vostè.